Życzenia na Nowy Rok 2017

„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”

Kochani nasi Przyjaciele

Pan się rodzi, „Chwała na wysokości” śpiewają radośnie aniołowie i głoszą „pokój ludziom, których umiłował”.
BOŻE NARODZENIE jest wtedy, kiedy przestajemy czekać po ludzku, przestajemy kalkulować, zakładać, planować, a zaczynamy czekać po BOŻEMU, pozostając otwartymi na TEGO, który przychodzi, na JEGO obecność w naszym życiu.
Bo to, co u nas niepojęte, nierealne, niemożliwe, u BOGA niemożliwym nie jest.
I chociaż tak trudno zostawić wszystko i czekać z radością, w progu, przy otwartych drzwiach… AŻ PRZYJDZIE –
Chcemy życzyć jak najwięcej RADOŚCI z oczekiwania
i ze spotkania z NOWONARODZONYM


a pokój i błogosławieństwo PANA niech wypełnią wszystkie dni
NOWEGO 2017 ROKU

Siostry Rodziny Maryi wraz
z wychowankami i pracownikami.

Brańszczyk, Boże Narodzenie 2017

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne

baranek2

Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją! Dzisiaj Kościół głosi z radością właśnie to: przekazuje nadzieję, którą Bóg uczynił mocną i niepokonaną wskrzeszając z martwych Jezusa Chrystusa; przekazuje nadzieję, którą nosi w sercu i pragnie dzielić z innymi, w każdym miejscu, zwłaszcza tam, gdzie chrześcijanie cierpią prześladowanie z powodu ich wiary i zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i pokoju; przywołuje nadzieję, która zdolna jest pobudzać do dobra, zwłaszcza, gdy ono kosztuje. Dziś Kościół wyśpiewuje „dzień, który Pan uczynił” i wzywa do radości.
Dziś Kościół modli się, przyzywa Maryję, Gwiazdę Nadziei, aby prowadziła ludzkość do pewnego portu zbawienia, którym jest Serce Chrystusa, paschalnej Ofiary, Baranka, który odkupił świat, Niewinnego, który „pojednał nas grzesznych z Ojcem”. Ku Niemu, zwycięskiemu Królowi, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, wznosimy z radością nasze
ALLELUJA !
Życzymy głębokiego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, pełnego otwarcia się na Jego dary, odważnego i radosnego świadczenia o Zmartwychwstałym w domu, w pracy. Niech Bóg darzy Was obfitymi łaskami, zdrowiem i pomyślnością.
Z darem modlitwy
Siostry Rodziny Maryi
wraz z wychowankami i pracownikami.

pape8[1]

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zapraszamy do naszej placówki

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Ro­dziny Maryi w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 32 przyjmie od zaraz dzieci i młodzież uczęszczającą do gimnazjum, chłopcy: do szkoły podstawowej, gimnazjum z niepełno­sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Chłopcy z upośledzeniem umiarkowanym mogą realizować po ukończeniu gimnazjum, przysposobienie do zawodu przez 3 la­ta. Najważniejszym dokumentem jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdza­jące upośledzenie umysłowe.


Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest prowadzony przez Siostry zakonne i jest przyjazny dla każdego dziecka, umożliwia wszechstronny rozwój, stwarza rodzinną atmosferę, gdzie dzieci i młodzież wyrównują swoje braki w nauce i wychowywani są w duchu miłości Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny.

Wszelkie uzdolnienia, nawet najmniejsze predyspozycje każdego wychowanka są rozwijane w kołach zainteresowań:
l) komputerowym,
2) artystycznym (teatr, zespół taneczny),
3) plastycz­nym,
5) sportowym i zabawowym,
6) przyrodniczym.

Na terenie Ośrodka prowadzi działalność samorząd wychowanków, wolontariat, biblioteka. Prowadzone są zajęcia muzykoterapii, choreografii, terapii zajęciowej – warsztaty: prace z drewna, metalu itd. Są organizowane prace społeczno-użyteczne. Zajęcia z hipoterapii są prowadzone w Ze­spole Szkół Specjalnych obok Ośrodka. Konie są na stałe i młodzież pomaga się nimi opiekować.

W naszym środowisku panuje klimat radości, serdeczności, życzliwości, wzajemnej pomo­cy, wyrozumiałości. Bardzo dbamy o zdrowie, wypoczynek, rozrywkę i bezpieczeństwo wychowan­ków. Siostry, z tytułu swego powołania maksymalnie poświęcają się dla dobra wychowanka, aby mógł dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku jest w zależności od możliwości materialnej rodziny. Słu­żymy samochodem w dowożeniu dzieci do domów, co drugi tydzień, aby mogli spotkać się podczas dni wolnych od nauki z rodzicami i rodzeństwem. Dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej wspomagamy. Jeśli jest wśród Was lub słyszeliście, że gdzieś przebywa dziecko lub mło­dzież potrzebujące naszej pomocy – ZAPRASZAMY

 

Dojazd do Brańszczyka nad rzeką Bug nie jest utrudniony. Wiele dróg prowadzi do naszej gminnej miejscowości, pięknie położonej nad rzeką, o zdrowym klimacie i mieszkańcach o dobrym sercu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz