Zapraszamy do naszej placówki

Drodzy i Kochani Internauci

Zapraszamy chłopców i dziewczynki, z trudnościami w nauce szkolnej, do naszego ośrodka by mogli kontynuować naukę w szkole bardziej przyjaznej.

Potrzebne dokumenty:

1. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Prośba Rodziców lub Opiekunów o przyjęcie dziecka do Ośrodka i Szkoły

3. Skierowanie od Starosty wyszkowskiego (z  innych powiatów:  starosta danego powiatu zwraca się do starosty w Wyszkowie o skierowanie) – sprawy te załatwia się w Wydziale Edukacji.

4. Metryka urodzenia

5. Poświadczenie zameldowania stałego z podanym PESELEM

Czekamy na chętnych