Życzenia na Wielkanoc 2019


Niech blask Zmartwychwstania Chrystusa Pana rozświetli codzienność życia a pokój, radość i błogosławieństwo. Niech obficie wypełnią serce.

Dołączamy gorącą modlitwę, którą ogarniamy wszystkie Drogich nam Internautów, prosząc dla nich o zdrowie i wiarę, o nadzieję, miłość i miłosierdzie, o odwagę i wytrwałość, o siły duchowe i fizyczne, o dary Nieba i Ziemi, o błogosławieństwo Boże, które niech opromienia ich życie i prace.

Życzą

Siostry RM, wychowankowie i pracownicy
SOW w Brańszczyku.

Wielkanoc 2019

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | 5 komentarzy

Zapraszamy do naszej placówki

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Ro­dziny Maryi w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 32 przyjmie od zaraz dzieci i młodzież uczęszczającą do gimnazjum, chłopcy: do szkoły podstawowej, gimnazjum z niepełno­sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Chłopcy z upośledzeniem umiarkowanym mogą realizować po ukończeniu gimnazjum, przysposobienie do zawodu przez 3 la­ta. Najważniejszym dokumentem jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdza­jące upośledzenie umysłowe.


Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest prowadzony przez Siostry zakonne i jest przyjazny dla każdego dziecka, umożliwia wszechstronny rozwój, stwarza rodzinną atmosferę, gdzie dzieci i młodzież wyrównują swoje braki w nauce i wychowywani są w duchu miłości Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny.

Wszelkie uzdolnienia, nawet najmniejsze predyspozycje każdego wychowanka są rozwijane w kołach zainteresowań:
l) komputerowym,
2) artystycznym (teatr, zespół taneczny),
3) plastycz­nym,
5) sportowym i zabawowym,
6) przyrodniczym.

Na terenie Ośrodka prowadzi działalność samorząd wychowanków, wolontariat, biblioteka. Prowadzone są zajęcia muzykoterapii, choreografii, terapii zajęciowej – warsztaty: prace z drewna, metalu itd. Są organizowane prace społeczno-użyteczne. Zajęcia z hipoterapii są prowadzone w Ze­spole Szkół Specjalnych obok Ośrodka. Konie są na stałe i młodzież pomaga się nimi opiekować.

W naszym środowisku panuje klimat radości, serdeczności, życzliwości, wzajemnej pomo­cy, wyrozumiałości. Bardzo dbamy o zdrowie, wypoczynek, rozrywkę i bezpieczeństwo wychowan­ków. Siostry, z tytułu swego powołania maksymalnie poświęcają się dla dobra wychowanka, aby mógł dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku jest w zależności od możliwości materialnej rodziny. Słu­żymy samochodem w dowożeniu dzieci do domów, co drugi tydzień, aby mogli spotkać się podczas dni wolnych od nauki z rodzicami i rodzeństwem. Dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej wspomagamy. Jeśli jest wśród Was lub słyszeliście, że gdzieś przebywa dziecko lub mło­dzież potrzebujące naszej pomocy – ZAPRASZAMY

 

Dojazd do Brańszczyka nad rzeką Bug nie jest utrudniony. Wiele dróg prowadzi do naszej gminnej miejscowości, pięknie położonej nad rzeką, o zdrowym klimacie i mieszkańcach o dobrym sercu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz